Popiel, Leszek Eugeniusz de Choszczak, ppor. "Antoniewicz" (1914-1963)

Urodził się 27 listopada  roku w Stryju woj. stanisławowskie ze związku Teofila i Heleny Worko w starej kresowej szlacheckiej rodzinie.Po złożeniu egzaminu dojrzałości w państwowym gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stryju przenosi się do Warszawy, gdzie odbywa ochotniczo 2-letnią służbę wojskową. Po skończeniu służby podejmuje pracę w Stowarzyszeniu Opieki nad Młodzieżą a następnie w Funduszu Pracy. Od września 1937 roku do lipca 1938 odbywa dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 54 pp. kończąc go z wynikiem bardzo dobrym kolejnością siódmą.

Podejmuje następnie przerwane studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę przerywa wojna. Zmobilizowany jako zastępca dowódcy plutonu walczy w 54 pp.

Na początku 1940 roku wstępuje do konspiracyjnej organizacji Związek Syndykalistów Polskich, która w 1941 roku zostaje podporządkowana ZWZ. W tym okresie występuje pod pseudonimem "Pobratymski". W szeregach ZWZ otrzymuje przydział do "Wachlarza".

Od 1 kwietnia 1943 roku przeniesiony do Okręgu Radomsko-Kieleckiego do tworzących się Zgrupowań "Ponurego" - Jana Piwnika. Pełni funkcję adiutanta Zgrupowań. Używa pseudonimów "Leszek", "Antoniewicz". Zgrupowania, od początku 1944 roku dowodzone przez "Nurta" - Eugeniusza Kaszyńskiego, biorą udział w akcji "Burza" jako I batalion 2 pp. Leg. AK. W zgrupowaniach pełniąc funkcję adiutanta oraz oficera łącznikowego pozostaje do ich rozformowania tj. do listopada 1944 roku.

Od grudnia wraz z dowództwem zgrupowań pozostaje do dyspozycji Okręgu. Latem 1945 roku wraz z "Nurtem" przedostaje się na zachód otrzymując przydział do 2 Korpus - 2 Baon KS. W 1948 roku powraca do Polski, oprócz pracy zawodowej stara się utrzymywać kontakty z byłymi towarzyszami broni. Jest jednym z pomysłodawców upamiętnienia Zgrupowań "Ponury" - "Nurt" i uczczenia ich poległych przez stworzenie kapliczki na Wykusie w 1957 roku.

Pisze artykuły oraz rozpoczyna pracę nad historią Zgrupowań, zarys jej kończy w 1962 roku.

Ginie tragicznie 25 lipca 1963 roku w wypadku na wrocławskim Dworcu Głównym.

Posiadane stopnie wojskowe:
plut. pchor. rez. piech. - 10.09.1938,
podporucznik - 11.11.1942,
porucznik - 10.09.1944,
kapitan - 1.01.1945

Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari Kl. V.

 

Wiecej informacji o zgrupowaniach partyzanckich na Wykusie w Kielecczyznie pod adresem:
http://www.kki.net.pl/milek/wykus/

Za zezwoleniem Autora, Pana Miłosza A. Trukawki


[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-13.
Copyright Š 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.