Wdowód tego iż niżey podpisany iest prawnem Synem urodzonego Stefana z Popielów Hónczaka, a zatem względnie legitymowanych Jana y Michala Popielow Hónczaków Synowcem tychże załącza się autentyczny Wyciąg Metryki pod D, że zaś urodzony Stefan Popiel Honczak był prawnem Synem urodzonego Demytrego Popiela Honczaka udowadnia przyległa w autentycznym Extrakcie Metryka pod Litt. E.

Niżey podpisany iest iuż w podeszlym wieku, liczy lat 60, ma w męzkiey linii dwóch zyiących Synów, iednego starszego Jana, aktualnego Urzędnika przy Kassie wolnego Miasta Drohobyczy, drugiego (...) frekwentującego Szkoły Gimnazyalne w Samborze.

 

 

Nastepna strona dokumentu 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-13.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.