Przes[łano]: 5 Martii 1828

Teodor Popiel Hunczak właściciel części dziedziczney w Popielach w Cyrkule Samborskim prosi o przyznanie szlachectwa.

(...) 22 Martii 1828

Dymitr Popiel Hunczak, właściciel części dziedziczney we wsi Popielach, manifestował się w r. 1739 przed Aktami Grodzkiemi Przemyskiemi, przecie Krzysztofowi Popielowi, Staroście Tuczapskiemu, jak świadczy Allegat A.

Z Allegatu B okazuje się iż Michał i Andrzey Bracia Dmitra, i tegoż już naówczas zmarłego Synowie, Jan, Stefan i Michał, byli sądownie intromittowani do części także dziedziczney w Popielach przez Sąd Grodzki Przemyski w r. 1752.

Andrzey Stryj, i Synowcowie jego Jan i Michał Hunczaki Popiele, właściciele części dziedzicznych we wsi Popielach, legitymowali się ze szlachectwa bez procedencyi w Sądzie Grodzkim Przemyskim w r. 1784, jak allegat C.

Proszący Teodor Hunczak Popiel dowodzi Metrykami chrztu w należytey formie pod D i E przyłączonemi, iż jest Synem Stefana, a Wnukiem Dymitra Hunczaka Popiela.

Okazuje się więc z tego, a mianowicie z Alleg. B i C iż legitymowani Jan i Michał Hunczaki Popiele byli proszącego Teodora rodzonemi Stryjami, a Andrzey H. Popiel Bratem rodzonym jego Dziada, co także stwierdza zaświadczenie jedenastu właścicieli części szlacheckich w Popielach przed Juryzdykcją dom(....) 

(daty i podpisy)

 

Nastepna strona dokumentu 

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-13.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.