LP Nazwisko Imię Drugie imię

Imię ojca

Data ur.

Symbol zestawienia 

Id
rok m d
1. Popiel Aleksander   Jan 1898     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 47102
2. Popiel Alfred   Kazimierza 1888     KOZIELSK 3054
3. Popiel Aron   Szaja 1905     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 66073
4. Popiel August   Jakub 1893     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 58797
5. Popiel Bertold   Mojżesz 1914     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 90971
6. Popiel Chaim   Abram 1913     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 63339
7. Popiel Jerzy   Kazimierza 1897     STAROBIELSK 7005
8. Popiel Józef   Józef 1899     LISTA UKRAIŃSKA 126630
9. Popiel Karol   Leon 1903     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 101215
10. Popiel Marian   Jan 1906     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 51448
11. Popiel Marian   Jan 1906     LWÓW-DROHOBYCZ 123395
12. Popiel Stanisław   Władysław 1890     LISTA UKRAIŃSKA 126631
13. Popiel Stefan   Józef 1912     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 50452
14. Popiel Stefan   Jan 1902     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 75711
15. Popiel Wacław   Marek 1875     LISTA UKRAIŃSKA 126632
16. Popiel Włodzimierz   Jan 1899     Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 71097

 

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Aleksander
Imię ojca: Jan
Data urodzenia:

 1898

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Białoruś  Wilejska    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /394/185/4

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Alfred
Imię ojca: Kazimierza
Data urodzenia:

 1888

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Mord       1940  04     Rosja  Kałuska    Katyń
2.  Obóz       1940  04     Rosja  Kałuska    Kozielsk

 

LP opis źródła sygnatura
1. Listy wywozowe NKWD (kwiecień-maj 1940) z Kozielska, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - strona, pozycja.  KOZ 579-583/12

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Aron
Imię ojca: Szaja
Data urodzenia:

 1905

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Ukraina  Drohobycka    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /405/84/9

 

Nazwisko: Popiel
Imię: August
Imię ojca: Jakub
Data urodzenia:

 1893

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Ukraina  Połtawska    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /383/107/8

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Bertold
Imię ojca: Mojżesz
Data urodzenia:

 1914

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Ukraina  Lwowskie    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /8a/188/6

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Chaim
Imię ojca: Abram
Data urodzenia:

 1913

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Białoruś      

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /403/41/3

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Jerzy
Imię ojca: Kazimierza
Data urodzenia:

 1897

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Obóz       1940  04     Ukraina  Ługańska    Starobielsk
2.  Mord       1940  04     Ukraina  Charkowska    Charków

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz akt ewidencyjnych jeńców wojennych, którzy opuścili obóz NKWD w Starobielsku, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - pozycja.  STAR /2760

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Józef
Imię ojca: Józef
Data urodzenia:

 1899

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Śmierć 1940             Ukraina      

 

LP opis źródła sygnatura
1. Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja.  IV/W186 /75/2359[41/3

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Karol
Imię ojca: Leon
Data urodzenia:

 1903

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940     1941       Ukraina  Stanisławowskie    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /363/262/7

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Marian
Imię ojca: Jan
Data urodzenia:

 1906

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1941             Ukraina  Lwowskie    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /360/19/294

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Marian
Imię ojca: Jan
Data urodzenia:

 1906

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Więzienie               Ukraina  Lwowskie    Lwów nr 1
2.  Łagier               Kazachstan  Karagandyjska    Dżezkazganłag
3.  Areszt 1939  12  20         Ukraina  Tarnopolska    
4.  Wyrok 1941  02  22               OSO NKWD ZSRR - 3 l. ITŁ

 

LP opis źródła sygnatura
1. Ankiety personalne wypełniane przez samych represjonowanych bądź ich rodziny, zbiory Ośrodka KARTA, sygnatura IR/ numer ankiety.  IR /16865
2. Wykaz byłych obywateli polskich represjonowanych w latach 1939-1941, których akta są przechowywane w Zarządzie SBU Obwodu Lwowskiego, Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, kopia Centralne Archiwum MSWiA (sygnatura U1/121/F) i Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W368) - strona.  IV/W368 /193
3. Wykaz Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości represjonowanych w latach 1939-1941 na terenie obwodu lwowskiego i drohobyckiego, sporządzony na podstawie materiałów znajdujących się w Archiwum Prokuratury Lwowskiej, kopia Centralne Archiwum MSWiA (sygnatura U1/273/F) i Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W370) - pozycja.  IV/W370 /905
4. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /360/19/294

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Stanisław
Imię ojca: Władysław
Data urodzenia:

 1890

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Śmierć 1940             Ukraina      

 

LP opis źródła sygnatura
1. Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja.  IV/W186 /75/2360[55/3

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Stefan
Imię ojca: Józef
Data urodzenia:

 1912

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Ukraina  Połtawska    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /387/151/6

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Stefan
Imię ojca: Jan
Data urodzenia:

 1902

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Ukraina  Stanisławowskie    

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /406/53/10

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Wacław
Imię ojca: Marek
Data urodzenia:

 1875

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Śmierć 1940             Ukraina      

 

LP opis źródła sygnatura
1. Lista Ukraińska, czyli lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940, kopia Ośrodek KARTA (sygnatura IV/W186) - strona, pozycja.  IV/W186 /75/2358[65/3

 

Nazwisko: Popiel
Imię: Włodzimierz
Imię ojca: Jan
Data urodzenia:

 1899

 LP Rodzaj represji Początek represji Koniec represji Kraj Woj/Obłast Pow. Miej.
r m d r m d
1.  Areszt 1940             Białoruś      

 

LP opis źródła sygnatura
1. Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.  ZUB /413/37/3