Lista osób zasłużonych dla Polski z Rodu Popielów
1.Remigiusz Popiel (1698r.) Cześnik Podlaski
2.Jan Popiel (1705r.) Podczaszy Nowogrodzki mianowany przez króla Augusta 2
3.Jan Popiel (1786r.) Kasztelan Lwowski
4.Konstanty Popiel (1751r.) Marszałek Koła Rycerskiego a w 1768r. Zostaje Wojskim w
Radomskim.
5.Paweł Popiel (1751r.) Chorąży Wiślicki
6.Stanisław Popiel- Generalny Adiutant i Szambelan J.K. Mości
7.Paweł Popiel- Kasztelan Sandomierski w 1764r. Mianowany przez króla Chorążym
Chorągwi Pancernej
8.Augustyn Popiel (1792r.) Podczaszy Pilzneński, Sędzia Grodzki
9.Onufry Popiel- pułkownik Chorągwi Regimentu był posłem Sejmu z Departamentu
Radomskiego za zasługi dla Królestwa Polskiego dostał nominacje od Ks. Józefa
Poniatowskiego na Marszałka Radomskiego.
10.Paweł Popiel ( 1807r.) studiował w Warszawie i Paryżu brał udział w Powstaniu
Listopadowym( walczył na Woli) polityk i publicysta ( nazwany w rodzinie Ekscelencją)
11.Wincenty Popiel( 1825r.) Arcybiskup Warszawski (tablica w katedrze św. Jana w
Warszawie)
12.Sahajdaczny (1570r.) wojowniczy Hefman Kozaków Zaporskich pochodził z rodziny
Popielów pod Samborem ( Ukraina)
13.Karol Popiel (1887) poseł na Sejm w (1922-1927) minister w rządzie Gen.Sikorskiego

[ Wpis do Ksiegi Gosci ]

[ Biezaca Ksiega Gosci ]

[ Poprzednie Ksiegi Gosci ]

[ Witryna na CD-ROMie ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel  

Witryna byla zalozona dnia 1998-6-15 i uaktualniona dnia 2007-05-13.
Copyright © 1998. Jan Popiel i Slawomir Popiel.