Slownik Polskich Teologow Katolickich pod redakcja Ks. Hieronima Eug. Wyczawskiego OFM, nr3, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982

 

Popiel Tomasz (arms) Sulima (1721-1781), a Jesuit, a dogmatic.

Born 21 XII 1721 r., he was a son of Michal, leutenant He was admitted to the Jesuit Order on Aug. 10, 1735.  Ne completed nowitiate in Krakow and Teacher's Study in Krasnystaw (1737-1738), he stidied pholosophy inKalisz (1738-1740) and Krosno (1740-1741), theology in Poznan (1744-1748), where he took vows in 1747 as a priest. He taught philosophy in Jesuits' schools in Torun (1750-1752), Poznan (1752-1754), Kalisz (1754-1757) and Luck (1757-1760). In 1760 r. he took a chair of theology at the Lviv University, and in 1763 r. he moved to Lublin, where he took a professorship of the Scholasic Theology, and from 1766 Polemic Theology, too. Died in 1781 r.

 

1. Tractatus theologicus de Angelis, beatitudine et actibus humanis, in Collegio Lublinensi SJ, 1764. Rkps Bibl. Pawlikowskich. (Obecnie w Bibl. Ossol.), sygn. 66 Autorstwo niepewne.

2. Discussiones theologicae de S. Trinitate, in Collegio Lublinensi SJ, 1763. Rkps Bibl. Pawlikowskich, sygn. 64.

3. Tractatus theologicus de Incarnatione Verbi Divini, in Collegio Lublinensi SJ, 1764-1765. Rkps Bibl. Pawlikowskich, sygn. 6. Autorstwo niepewne.

4. Tractatus de gratia divina et de virtutibus theologicis, in Collegio Lublinensi SJ, 1766. Rkps Bibl. Sem. Duch. w sandomierzu, sygn. 573.

5. Tractatus de virtibus theologicis, in Collegio Lublinensi SJ, 1770. Rkps Bibl. Sem. Duch. w Lublinie, sygn. 405

 

NIESIECKI K.: Herbarz. T. 7 s. 385; POPIEL P.: Rodzina Popielow herbu Sulima z przydomkiem Chosciak. Kr. 1936 s. 35.- ARSJ., Pol. 26-32, 38-42 (katalogi trzyletnie z lat 1737-1770); Pol. 46, 49 (katalogi roczne z lat 1736-1773).

 

                                                Rev. Ludwik Grzebien SJ

[ Sign My Guestbook ]

[ View My Guestbook]

[ Previous Guestbooks ]

[ This site on CD-ROM ]


Jan Popiel  
&
Slawomir Popiel
 

This site was created on June 15, 1998 and updated on May 13, 2007
Copyright 1998. Jan Popiel & Slawomir Popiel.